De digitale nieuwsbrief van 14 oktober

U kunt hier de editie met Priesterwijdingen van de digitale Nieuwsbrief lezen.