Antroposofie Update week 24

Week 24: Iets écht willen — Kindertherapeuticum — Team Groen op Overkempe — Vandana Shiva — Vrijescholen kritisch bekeken — De Grote Wiede in Hulshorst — Machteld Huber over dementie

NIEUW Als je iets écht wilt, moet je ervoor gaan!

Dit is een uitspraak van de 18-jarige Milan Zorge uit Hoofddorp. Dat heeft hijzelf namelijk ook gedaan. Vorig jaar bedacht hij voor zijn eindwerkstuk op de vrijeschool een bijzonder project, dat alles in gang heeft gezet: “Er was geen twijfel over mogelijk dat ik iets met koken wilde doen. Toen ik met mijn vader en broer over een foodtruck-festival in Haarlem liep, wist ik het.”

 

Lees meer

 
Meer nieuws

Warmonderhofdirecteur Annette Harberink bij Omroep Flevoland

 

Kindertherapeuticum Zeist zoekt GZ-psycholoog kind en jeugd

Wij zijn een poliklinisch centrum voor multidisciplinaire diagnostiek en behandeling

van kinderen. Wij bieden reguliere en antroposofische GGZ-zorg.

 

De zelfstandig werkend GZ-psycholoog/ Orthopedagoog-Generalist is als intaker verantwoordelijk voor de uitvoering van de diagnostiek en coördinatie van de behandeling bij kinderen, jeugdigen en hun ouders. Wekelijks 3 à 4 dagen, incl. administratietijd.

Kindertherapeuticum, Wilhelminalaan 51, 3701 BG Zeist

 

VIDEO  Leer Team Groen op Overkempe kennen

 
Maak kennis met de werkzaamheden van het Team Groen op locatie Overkempe in Olst. In Team Groen werken bewoners en medewerkers samen op de boerderij, tuin en omgeving van Overkempe.

 

Lees meer

LANDBOUW Vandana Shiva over levende aarde

‘Soil is living, soil is sacred, take care of it, and it will take care of you. Destroy it, and it will destroy you’ zei Vandana Shiva zaterdag 1 juni 2024, bij het congres dat in het kader van 100 jaar biodynamisch werd georganiseerd in Antropia, Driebergen. Onder de titel SEED MATTERS werd ingegaan op de actuele discussie en bedreiging van toelating van gepatenteerde gentechzaden in Europa.
De één wil Vandana Shiva in real life zien en horen, de ander maakt zich zorgen om het onder druk staan van gentech- en patentvrij zaadgoed, en weer een ander hoopt grip te vinden op het grotere geheel en wenst vooral vurig positiever huiswaarts te keren. De belangrijkste vraag: ‘Hoe kunnen we gezamenlijk werken aan vitale rassen voor de biologische landbouw?’

 

Lees meer

 

Meer nieuws

Demeter Nederland heeft een vernieuwde website

PEDAGOGIE Vrijescholen met kritische blik bezien

Een kritische introductie op Steiner-Waldorf-pedagogiek op scholen is een vertaalde publicatie van Martyn Rawson. De Vereniging van vrijescholen stelt het eerste hoofdstuk van Waldorf Education in schools: A critical introduction in een Nederlandstalige versie beschikbaar op haar website. Zij schrijft ter inleiding hierover: De vrijescholen in Nederland en de steinerscholen in Vlaanderen groeien.
Deze scholen werken vanuit de pedagogiek zoals Rudolf Steiner die ruim 100 jaar geleden in de wereld bracht. Wereldwijd is deze pedagogiek bekend onder de naam Waldorfpedagogiek. Samen met de groei van de scholen, groeit de belangstelling voor de pedagogiek, ook in academische kringen in Nederland en België.

 

Lees meer

 

Meer nieuws

Waldorf Festival op 15 en/of 16 juni 2024 opnieuw in Driebergen

ZORGVACATURE ‍De Grote Wiede in Hulshorst

De Grote Wiede is een kleinschalige, dynamische zorgboerderij waar ieder individu belangrijk is. Er wonen 5 bewoners (VG), met verstandelijke beperking en een emotionele ontwikkel-leeftijd van ongeveer 1 tot 6,5 jaar. Er is daarom veel begeleiding nodig. Het is huiselijk en gezellig.

 

Lees meer 

LEVENSEINDE Machteld Huber over dementie

Machteld Huber is voormalig arts en onderzoeker en bekend als degene die het nieuwe begrip Positieve gezondheid ontwikkelde. Daarbij staat niet de ziekte, maar zingeving centraal. Op de website van het Landelijk Expertisecentrum Sterven houdt ze al ruim twee jaar een onregelmatig verschijnend blog bij, waarmee ze is begonnen toen ze zeventig jaar was geworden. Met een zekere knipoog heeft ze deze blog de titel De laatste 1000 dagen. Hoe doe je dat goed? meegegeven. Er zijn er nu achttien verschenen. Ze verhaalt hierin van haar wederwaardigheden van het op leeftijd zijn en welke onvermoede kanten, gewenste en ongewenste, daarbij tevoorschijn komen.

 

Lees meer

 

 

Antroposofie Update is de tweewekelijkse nieuwsbrief van antroposofie.nl.

Volg antroposofie.nl ook op Facebook en op Instagram

 

Adverteren in deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met Bureau Sjoerdsma

 

Afzender: webredactie@antroposofie.nl
Inschrijven
 voor deze nieuwsbrief

 

Nieuwsbrief en website zijn een initiatief van de

Antroposofische Vereniging in Nederland

Zie ook Antroposofie.nl