Sacramenten

Sacramenten markeren de overgang van de ene levensfase naar de andere. Het zijn hulpmiddelen om je in je ontwikkeling te steunen.
Een sacrament wordt in het licht van een hogere wereld voltrokken. Essentieel is dat daarbij Christus’ tegenwoordigheid wordt gedacht en opgeroepen.
Met een sacrament wordt ook een bijzonder genade-moment aangeduid en gegeven: de heiliging van een belangrijke gebeurtenis.

De Christengemeenschap kent 7 sacramenten: de doop, de jeugdwijding, de mensenwijdingsdienst, het sacramentele gesprek (ook wel de biecht genoemd), de huwelijkswijding, de priesterwijding en de stervenswijding.

De liturgie van de sacramenten ligt vast. Maar je kan zelf invulling geven aan de betekenis die de teksten en de handelingen voor jou persoonlijk hebben.
Beginnend bij de doop en eindigend bij de stervenswijding wordt zichtbaar dat de sacramenten de menselijke levensloop omspannen.

Alle sacramenten in de Christengemeenschap zijn openbaar, behalve het sacramentele gesprek. Dit is een persoonlijk gesprek met een priester waarna mogelijk het biechtsacrament voltrokken kan worden. De doop, de jeugdwijding en de priesterwijding zijn eenmalig. De stervenswijding is dat in principe ook, maar als zich na verloop van tijd een onverwacht herstel of een opleving voordoet, kan de stervenswijding nogmaals gegeven worden. Ook de huwelijkswijding is niet strikt eenmalig. Een gescheiden man of vrouw kan hertrouwen in de Christengemeenschap. De mensenwijdingsdienst en de biecht begeleiden het hele volwassen leven.