Muziek

Vanaf het begin van haar ontstaan is er in de Christengemeenschap een streven geweest om muziek te ontwikkelen vanuit de vernieuwde sacramenten. De cultische gewaden, de kleuren aan het altaar, de architectuur, kortom alles is afgestemd om de nieuwe sacramenten een passende behuizing te geven. En zo wordt ook gezocht naar muziek die een passend ’gewaad’ is voor de processen in de dienst. Deze bladmuziek is ook te bestellen.

Op de vraag naar muziek voor de mensenwijdingsdienst, maakte Rudolf Steiner de noodzaak duidelijk om de woordstroom op bepaalde momenten af te wisselen door muzikale klanken. Klanken die hoorbaar maken, wat in de stroom van de dienst door het woord wordt uitgesproken.

Dat vraagt van de musici om een zorgvuldig afstemmen op de dienst, op deze sacramentele stroom. Zodat deelnemers aan de mensenwijdingsdienst dat, wat in woord en beeld aan het altaar is gebeurd in zichzelf kunnen laten landen, zich eigen kunnen maken. Na dit proces van individualiseren kan de dienst dan weer verder gaan. Muziek heeft de mogelijkheid om mensen in verbinding te brengen met de geestelijke bron in henzelf. Onze muziek probeert daaraan dienstbaar te zijn.

Door het jaar heen, met de seizoenen, veranderen ook de cultische kleuren en de gebeden in de dienst. De cultusmuziek probeert daarmee in te stemmen en een geheel te blijven vormen met het altaarproces.

Voor de kinderdienst wordt aparte muziek gekozen. Kinderen, op weg naar de aarde, hebben nodig dat zij bij dit op aarde komen een helpende, frisse muziek mogen horen, die hen vanuit het moment van de kinderdienst, weer terug geleid naar de aarde. Zodat zij blij de dag tegemoet gaan.

Bij een doop, een huwelijk, of uitvaart, wordt ook passende muziek gezocht, die helpt om je te verbinden met de sfeer van het moment. Daar zijn nog vele vragen: speel je bijvoorbeeld bij een doop voor de aanwezige gemeente, of voor de pasgeborene? Dat vraagt om andere muziek. En bij een uitvaart: is de muziek bedoeld om de gemeente te ondersteunen, of richt je je meer op de gestorvene, die de muziek kan horen door de harten van de aanwezigen heen?

Deze vragen worden idealiter besproken met de verantwoordelijke geestelijke, de musici en eventueel de familie, zodat er per keer een keuze gemaakt kan worden die het meest passende lijkt voor dat moment.

Na 100 jaar ontwikkeling van de vernieuwde sacramenten is het ontwikkelen van muziek vanzelfsprekend een beginnend proces, waar nog heel veel in verder geleerd kan worden.

Muziek bestellen