Veel gestelde vragen over de Christengemeenschap

Een kerk voor antroposofen?

De Christengemeenschap is voor iedereen die naar verdieping van een religieus leven op zoek is en daarbij kennis wil verwerven van de mysteriën in het evangelie.

Hoe word ik lid?

Indien je na een oriëntatieperiode lid wilt worden dan ga je in gesprek met een geestelijke. Die zal je vertellen over de sacramenten en de betekenis van het lidmaatschap.

Kunnen niet-leden de communie ontvangen?

Iedereen vanaf het veertiende levensjaar kan deelnemen aan de communie. Voor kinderen onder de veertien jaar is er een speciale kinderdienst.

Oecumene?

De Christengemeenschap is een open kerk. Iedereen is welkom, ongeacht levensbeschouwing of geloofsovertuiging.

Automatisch lid na de doop?

Lid worden van de Christengemeenschap is een keuze die een volwassene kan maken.

Geen lid en je kind willen laten dopen?

Doopouders hoeven geen lid te zijn. In gesprek met een geestelijke kunnen zij onderzoeken of zij het doopsacrament voor hun kind wensen.

Wederzijdse erkenning door andere kerken?

Het doopsacrament is relatief nieuw voor andere kerken. Zij hebben nog geen grond gevonden om dit vernieuwde sacrament te erkennen.

Abortus?

De Christengemeenschap leeft met het bewustzijn van de wereld van de ongeborenen. Zij deelt haar kennis in lezingen en artikelen en voert daarover gesprek, zodat leden daarover hun eigen gezichtspunt kunnen ontwikkelen. Elke priester staat open voor een gesprek en is behulpzaam bij de eigen meningsvorming.

Homoseksualiteit?

Het sacrament van de huwelijkswijding bevestigt de verbinding tussen man en vrouw. Ieder paar is welkom om hun verbintenis op een aangepaste wijze te vieren.

De christengemeenschap beschouwt seksuele geaardheid als een persoonlijke aangelegenheid. Zowel binnen de priesterkring als onder de leden is er een diversiteit aan seksuele geaardheid.

Euthanasie?

De Christengemeenschap leeft met het bewustzijn van de wereld van de gestorvenen. Zij deelt haar kennis in lezingen en artikelen en voert daarover gesprek, zodat leden daarover hun eigen gezichtspunt kunnen ontwikkelen. Elke priester staat open voor een gesprek en is behulpzaam bij de eigen meningsvorming.