Veelgestelde vragen over de Christengemeenschap

Is de Christengemeenschap een kerk voor antroposofen?

De Christengemeenschap is er voor iedereen die op zoek is naar verdieping van een religieus leven en een nieuwe toegang wil vinden tot de geheimen van het evangelie. Een verbinding met de antroposofie is daarvoor niet noodzakelijk.

Hoe word ik lid?

Als je na een kennismakingsperiode lid wilt worden, dan ga je daarover in gesprek met een geestelijke. Die zal je vertellen over de sacramenten en de betekenis van het lidmaatschap.

Kunnen niet-leden de communie ontvangen?

Iedereen kan vanaf het 14e levensjaar deelnemen aan de communie. Voor kinderen van zeven tot veertien jaar is er een speciale kinderdienst.

Hoe verhoudt de Christengemeenschap zich tot de oecumene?

De Christengemeenschap is een open kerk. Iedereen is welkom, ongeacht levensbeschouwing of geloofsovertuiging.

Kun je je kind laten dopen als je geen lid bent?

Doopouders hoeven geen lid te zijn. In gesprek met een geestelijke kunnen zij onderzoeken of ze het doopsacrament voor hun kind wensen.

Wordt een kind automatisch lid door de doop?

Nee, het lid worden is een bewuste keuze die pas een volwassene kan maken.

Wordt jullie doop ook erkend door de andere kerken?

Ons doopsacrament is relatief nieuw voor andere kerken, waardoor zij het nog niet allemaal hebben erkend. De Rooms-katholieke kerk erkent onze doop in elk geval niet.

Omgekeerd erkent de Christengemeenschap wel de doop van andere christelijke kerken.

Hoe staat de Christengemeenschap tegenover abortus en euthanasie?

In onze gemeenschap leeft sterk het bewustzijn van de wereld van de ongeborenen en de gestorvenen. De kerk neemt echter geen standpunt in over abortus en euthanasie, omdat ze dit beschouwt als een zaak van ieder persoonlijk. Beide onderwerpen komen wel geregeld aan de orde in lezingen, gesprekken en artikelen, zodat leden daarover hun eigen gezichtspunten kunnen ontwikkelen. Elke geestelijke staat open voor gesprek hierover.

Hoe staat deze kerk tegenover homoseksualiteit?

Binnen de Christengemeenschap wordt de seksuele geaardheid beschouwd als een persoonlijke zaak. De kerk heeft daarom geen speciale mening over homoseksualiteit of genderidentiteit. Zowel de kring van leden als die van de geestelijken kent een diversiteit aan seksuele en gender oriëntatie.

Ieder paar is welkom om hun levensverbintenis op een bij de eigen situatie passende wijze te vieren.

Ontvangt de kerk geld van de overheid?

Nee, alle benodigde financiën voor het gemeenteleven, het onderhoud van de gebouwen en het levensonderhoud van de geestelijken wordt – naar draagkracht – opgebracht door de leden en vrienden.