Studiefonds – schenken en ontvangen

Vanaf het tweede jaar kunnen seminaristen een beroep doen op een lening uit het studiefonds. Ook kan de student een eigen petenkring oprichten waarvan de financiering via het studiefonds verloopt. Vragen over het studiefonds kunnen gesteld worden via het landelijk secretariaat.

Schenkingen maken het studeren aan een seminarie mogelijk.

Uw gift kan worden overgemaakt naar:

Bankgegevens
NL49 INGB 0003 5128 66 t.n.v. Christengemeenschap Studiefondsen
BIC: INGBNL2A

Dit fonds heeft een ANBI status.

Jaarverslag 2021