Waarom is het hier zo stil voor de dienst?

Wat steekt er achter die woordenstroom?

Wat betekenen al die gebaren?

De dienst in de Christengemeenschap heet mensenwijdingsdienst.

De eucharistie, de heilige maaltijd van brood en wijn, heeft in de mensenwijdingsdienst een nieuwe gestalte gekregen.

Dit sacrament is sober van vorm, helder geordend en met een duidelijk onderscheid tussen de werkzaamheid van de Vadergod, de Zoongod en de Geestgod.

De mensenwijdingsdienst is een weg van mens tot Christus. Er wordt een sterk beroep gedaan op het door-denken en innerlijk meedragen van de liturgie door de aanwezigen.

Wat er tijdens de dienst gebeurt, schijnt door de kleuren, vormen, woorden en gebaren heen, en is niet enkel met gewone zintuigen waar te nemen.

Bezoekers vanaf 14 jaar zijn altijd welkom in de dienst en kunnen, als zij dat willen, ook de communie ontvangen.

In deze brochure maakt u kennis met het ‘eigen’ gezicht van de Christengemeenschap. De papieren versie is ook in elke gemeente te vinden.