Seminarie

Word je aangetrokken door de het werk aan het altaar? Heb je belangstelling voor het priesterschap? Dan is een gesprek met een priester een mogelijke eerste stap. Ook worden er regelmatig oriëntatieweekenden georganiseerd.

Is de keuze gemaakt dan begint het leven aan één van de drie seminaries. Het eerste jaar wordt gewerkt aan de basis; introductie in de antroposofie en taak en werk van de Christengemeenschap. Daarna volgt een verdiepingsjaar: achtergronden van de sacramenten, evangeliën, gebed en meditatie. Het derde jaar wordt veelal ingevuld door stages, werken in gemeentes, en maatschappelijke instellingen. Aan het eind van het derde jaar wordt in gesprekken met de Kring van Zeven duidelijk wie er door kunnen gaan naar de wijdingsvoorbereiding.

Elk seminarie heeft een eigen karakter wat betreft opleiding en gemeenschapsvorming. Het is ook mogelijk om de opleiding grotendeels parttime te volgen. Om aan een seminarie te worden toegelaten is een hbo opleiding nodig.

De roeping tot priester drukt op een geconcentreerde manier uit wat de aangeboren mogelijkheden van ieder mens zijn. De studie kan mensen op weg helpen naar het priesterschap of een andere belangrijke taak in het leven. Elk semester aan een seminarie is een verrijkende ervaring voor het verdere levenspad. Vanaf het tweede jaar kunnen seminaristen een beroep doen op een lening uit het studiefonds.

 

The Seminary of The Christian Community
Toronto, Canada

Stiftung Priesterseminar Hamburg der Christengemeinschaft
Hamburg, Duitsland

Freie Hochschule der Christengemeinschaft Priesterseminar
Stuttgart, Duitsland