Religieuze opvoeding

Een pasgeboren kind wordt omgeven door een intieme en koesterende sfeer van eerbied, aandacht en verwondering. Dit zijn de basis elementen van een religieuze levenshouding. Het jonge kind is zijn omgeving; het zuigt de omgeving in zich op en imiteert de volwassene.

Religieuze opvoeding is daarom in de eerste levensjaren van een kind vooral zelfopvoeding van de volwassene.

Wat leef ik mijn kind voor? Hoe schep ik de juiste sfeer? Hoe verzorg ik de levensritmen van de dag, de week, het jaar? En hoe kan de doop van mijn kind het levensgevoel versterken?

Later, vanaf het zevende levensjaar, als de buitenwereld een grotere rol gaat spelen kan de kinderdienst een bron van rust, vertrouwen en levensoptimisme zijn. Deze kinderdienst wordt vooraf gegaan door een verhaal, een sprookje dat een christelijke stemming en inhoud heeft. De jaarfeesten worden gevierd met zingen en een activiteit of toneelstukje.

Rond het veertiende jaar begint de voorbereiding op de jeugdwijding. De groep ‘jeugdwijdelingen’ gaat in een aantal gesprekken met ‘hun’ priester dieper in op de rol die religie kan spelen in het verdere leven. Ze leren de zeven sacramenten kennen en hun levensvragen zijn onderwerp van gesprek. De jeugdwijding markeert de overgang naar volwassenheid in aanwezigheid van familie en de gemeente. Een ernstige en tegelijk feestelijke wijding ter afsluiting van de kindertijd.

Na de jeugdwijding zijn er diverse activiteiten, zoals studiegroepen en conferenties voor jongeren. Ook is er elk jaar een internationale conferentie voor jongeren uit de hele wereld.

In dit  interview (duur: 22 minuten) vertett een geestelijke vanuit haar beroep, maar ook als moeder waar het voor haar op aan komt in religieuze opvoeding.

Literatuur:
W. Bos, Doop Zondagsdienst voor de kinderen Jeugdwijding

Doop-Zondagsdienst-Jeugdwijding-omslag-2 (1)

Het tijdschrift In beweging heeft een reeks artikelen gepubliceerd onder de noemer ‘Op de groei’. In de artikelen komen uiteenlopende aspecten van de religieuze opvoeding – van voor de geboorte tot na de pubertijd – aan de orde.

Deel 1 – Verwachting de achting voor het leven – Over zwangerschap en toeleven naar de geboorte
Deel 2 – Wie wordt er geboren – Over geboorte en kraamtijd
Deel 3 – De brug tussen hemelhuis en aardehuis – Over de doop in de Christengemeenschap
Deel 4 – Ja zeggen tegen het lot van je kind – Interview met kinderarts Edmond Schoorel
Deel 5 – Over de ik-geboorte – Ontwikkeling in de peutertijd
Deel 6 – Opvoeden in de waarheid – Hoe krijgt een kind een verhouding tot de waarheid?
Deel 7 – Jaarfeesten vieren met de kinderen – Praktische en inhoudelijke tips van ervaren ouders
Deel 8 – Wat goed is vastgehouden kun je loslaten – Over angsten in het kinderleven
Deel 9 – Op de plaats van de armoede – Over de Kerstdienst voor kinderen in de Christengemeenschap