In beweging

In beweging is het kwartaaltijdschrift van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen. Het wordt viermaal per jaar meegezonden met het nieuwsbericht van de gemeenten. De kosten (incl. het gemeentebericht) variëren per gemeente van 20 tot 30 euro per jaar. Een kennismakingsexemplaar is gratis te verkrijgen bij een gemeente in uw buurt of via inbeweging@christengemeenschap.nl.

Trefwoordenregister. Hier kunt u het Trefwoordenregister vanaf 2001 van In beweging downloaden. Het register wordt jaarlijks bijgewerkt. Kopieën van artikelen uit oude nummers kunt u desgewenst opvragen.

Series. De redactie van In beweging stelt een aantal reeds verschenen artikelen beschikbaar via deze pagina. De artikelen zijn gegroepeerd in series als pdf. Via de link kunt u de individuele artikelen opvragen. Klik op de onderstaande link lees meer om de beschikbare series te bekijken.

Serie I – De mensenwijdingsdienst

In vier opeenvolgende nummers van In beweging werd het themagedeelte gewijd aan de vier delen van de mensenwijdingsdienst: evangelie, offer, verwandeling en communie. Alle artikelen uit deze themaserie zijn hieronder gebundeld en aangevuld met een voordracht door Hans-Werner Schroeder over de mensenwijdingsdienst.

Deel 1 – Evangelie
Deel 2 – Offer
Deel 3 – Verwandeling
Deel 4 – Communie
Deel 5 – Lezing H.W. Schroeder

Serie II – Rondom de mensenwijdingsdienst

In een aantal afleveringen van ‘In beweging’ werd in het themagedeelte aandacht besteed aan activiteiten in de gemeenten die rechtstreeks met de mensenwijdingsdienst te maken hebben en die de voorwaarden voor de dienst scheppen. Van deze thema artikelen zijn in deze serie bijdragen opgenomen over kerkmuziek in de Christengemeenschap, over cultische gewaden en de serie wordt afgesloten met enkele artikelen over ‘wijden’.

Deel 1 – Muziek
Deel 2 – Gewaden
Deel 3 – Wijding

Serie III – Het religieuze leven

In de gemeenten wordt op allerlei manieren aandacht besteed aan het religieuze leven in het algemeen en in de Christengemeenschap in het bijzonder. In deze serie zijn thema artikelen opgenomen over grenservaringen, bidden, gemeenschapsvorming, schuld en vergeving.

Deel 1 – Grenservaringen
Deel 2 – Bidden
Deel 3 – Gemeenschap
Deel 4 – Schuld en vergeving

Serie IV – Het bewogen begin

In de serie ‘Het bewogen begin’ staan een aantal pioniers in de Christengemeenschap centraal. De artikelen hebben geen wetenschappelijk biografische pretenties; de levensschetsen willen weergeven wat deze pioniers heeft bewogen en welke van hun impulsen in onze tijd verder ontwikkeld zouden kunnen worden.

Deel 1 – Walter Gradenwitz
Deel 2 – Gerrit Gerretsen
Deel 3 – Friedrich Rittelmeyer
Deel 4 – Rudolf Frieling
Deel 5 – Heinrich Ogilvie
Deel 6 – Cornelis Los
Deel 7 – Emil Bock
Deel 8 – Koos Knijpenga
Deel 9 – Eduard Lenz
Deel 10 – Marta Heimeran
Deel 11 – Ludovicus Mirandolle
Deel 12 – Suze Bladergroen en Dé Hoek

Serie V – De twaalf apostelen

In een serie van zeven ‘korte schetsen van een belangstellende leek’ beschrijft Marieke Anschütz de twaalf leerlingen van Jezus.

Deel 1 – De kring van twaalf – het verraad
Deel 2 – Vissers van mensen
Deel 3 – Bruggenbouwers
Deel 4 – De zonen van de Donder
Deel 5 – De ingewijden
Deel 6 – Stille figuren
Deel 7 – Een strijder voor God

Serie VI – Op de groei

In de serie ‘Op de groei’ komen uiteenlopende aspecten van de religieuze opvoeding – van voor de geboorte tot na de pubertijd – aan de orde.

Deel 1 – Verwachting de achting voor het leven – Over zwangerschap en toeleven naar de geboorte
Deel 2 – Wie wordt er geboren – Over geboorte en kraamtijd
Deel 3 – De brug tussen hemelhuis en aardehuis – Over de doop in de Christengemeenschap
Deel 4 – Ja zeggen tegen het lot van je kind – Interview met kinderarts Edmond Schoorel
Deel 5 – Over de ik-geboorte – Ontwikkeling in de peutertijd
Deel 6 – Opvoeden in de waarheid – Hoe krijgt een kind een verhouding tot de waarheid?
Deel 7 – Jaarfeesten vieren met de kinderen – Praktische en inhoudelijke tips van ervaren ouders
Deel 8 – Wat goed is vastgehouden kun je loslaten – Over angsten in het kinderleven
Deel 9 – Op de plaats van de armoede – Over de Kerstdienst voor kinderen in de Christengemeenschap
Deel 10 – De ontwikkeling van het geweten – Over de ontwikkeling en opvoeding van het geweten bij kinderen
Deel 11 – Zonneritme-mensenritme – Over ritme in het kinderleven