Landelijke agenda

Gemeenten kunnen besluiten of zij bepaalde lezingen, voordrachten en cursussen openstellen voor geïnteresseerden van buiten de gemeente. Daartoe melden zij de activiteit aan bij het landelijk secretariaat, die haar plaatst op deze pagina.