Landelijke agenda

Zowel op de website van de Christengemeenschap als op de gemeentelijke websites is een agenda rubriek beschikbaar. Het gaat hier om een overzicht van komende aktiviteiten van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen, die zowel vanuit het kerkgenootschap kunnen worden georganiseerd als door de gemeenten. Gemeenten kunnen zelf besluiten of zij bepaalde lezingen, voordrachten en cursussen belangrijk vinden om ze ook open te stellen voor geinteresseerden van buiten de gemeente. Dergelijke activiteiten verschijnen dan onder de rubriek Agenda op de website van de gemeente alsook in de rubriek Agenda van de Christengemeenschap. Het overzicht wordt weergegeven in chronologische volgorde. Dat betekent dat u voor een bepaalde datum wellicht een eind naar beneden moet bladeren. Bij alle lezingen, bijeenkomsten etc. staat wanneer deze plaatsvinden en waar.