Conflictbemiddeling

Door wrijving ontstaat warmte – hartewarmte is een voorwaarde voor ontwikkeling
Meningsverschillen zijn eigen aan menselijke communicatie.  Maar wat als meningsverschillen tot conflicten uitgroeien? Kunnen we conflicten ook als groeimogelijkheden zien?

Ook in de Christengemeenschap kennen we kleine en grotere conflicten. We zijn geneigd te denken dat het probleem is opgelost als de betreffende persoon zich – al dan niet met woede of spijt – teruggetrokken heeft. Vaak is dan het symptoom wel verdwenen, maar de eigenlijke oplossing is niet gevonden.

Waar het in deze tijd werkelijk om gaat is dat de verbinding tussen mensen weer op de voorgrond komt te staan en niet het probleem. Gemakkelijk is dat niet en soms is het nodig om hulp te vragen om elkaar beter te leren begrijpen.

Een aantal vrijwilligers binnen de Christengemeenschap heeft zich bereid verklaard om als helper op te treden bij uiteenlopende meningsverschillen. U kunt een beroep op hen doen via uw bestuur, de geestelijke of via het secretariaat@christengemeenschap.nl. Dat hangt van de situatie af. Voorwaarde voor een succesvolle bemiddeling is dat beide partijen de wil hebben om elkaar beter te leren begrijpen om zo het conflict op te kunnen lossen.

Bemiddeling is gratis maar eventuele reiskosten kunnen in rekening worden gebracht. Iedere bemiddelaar heeft zijn/haar eigen werkwijze en zal die op voorhand bespreken. Hieronder stellen zij zich kort voor:

Herstelgerichte aanpak

“Mijn naam is Esther Szabó, ik ben lang lid geweest van de gemeente Rotterdam en nu van Meppel, ik voel me met beiden verbonden. In de omgang met conflicten ga ik uit van de herstelgerichte aanpak. Ieder conflict laat zien dat er iets is aan de hand is dat belangrijk is en om aandacht vraagt. Het vraagt nieuwsgierigheid om uit te zoeken wat er speelt. In het omgaan met conflicten vind ik het belangrijk dat iedereen die zich geraakt voelt de kan krijgt om zijn verhaal te doen. Je gehoord weten zie ik als basis om gezamenlijke tot een oplossing te komen.”

Het "zieleservies" heelhouden

“In een conflict ontmoet je iets van jezelf in de ander wat je liever niet ziet. En natuurlijk heb jij gelijk en de ander niet. Als het uit de hand loopt ga je ook zelf stuk en kun je alleen nog scherven rapen. Hou je “ziele servies” heel en laat je bemiddelen.
Als adviseur en manager in de zorg heb ik veel in en met conflictsituaties gewerkt en mij via een mediatoropleiding verder bekwaamd in het helpen oplossen van conflicten. Deze bekwaamheid stel ik graag ter beschikking voor onze kerkgemeenschap.”

Omgaan met elkaar

“Wat mij motiveert om dit werk te doen is het bevorderen van de manier waarop we spreken en omgaan met elkaar. Vandaar dat ik ook als vrijwilliger werk in de burenbemiddeling, als begeleider bij Armen Te Kort en bij een rolstoelpatiënt, en als medewerker in een co-housingproject.”

Niet gehoord en gezien worden

Simone van Leeuwen is vanaf haar jeugd verbonden met de Christengemeenschap. Zij werkt na haar pensioen nog steeds als vertrouwenspersoon voor verschillende bedrijven. Daarvoor heeft zij 30 jaar gewerkt als Maatschappelijk werker, Coach en Counselor. Volgens haar is een conflict vaak een uitvloeisel van zich niet gehoord en niet begrepen voelen. Als vertrouwenspersoon ben je dan meestal bezig met bemiddelen in het gesprek.

De conflictbemiddelaar neemt het conflict niet over, oordeelt niet en bedenkt in principe ook geen oplossingen. Hij of zij zal ook vragen om al het besprokene respectvol en discreet te behandelen, dus niet voortijdig naar buiten te brengen en geen roddelpraatjes nadien.

Als u eerst meer wilt weten over hoe de conflictbemiddeling werkt, kunt bij het landelijk secretariaat de notitie Laagdrempelige conflictbemiddeling opvragen.