Boeken

Deze boeken zijn verkrijgbaar bij de boekhandel, bij de bibliotheken van de diverse gemeenten van de Christengemeenschap in Nederland, of online tweedehands via www.utz.nl bijvoorbeeld. Boeken gemerkt met een * zijn verkrijgbaar via Uitgeverij Aan de Tijd (www.uitgeverijaandetijd.nl). Indien er een boekbespreking beschikbaar is voor het boek, dan vormt de titel de link naar de bespreking.

Nieuwe Testament
Het Nieuwe Testament. Zeist: Christofoor.*
Het Nieuwe Testament, Den Haag: De Christengemeenschap*
Bock, E. Paulus. Zutphen: Kamerling.
Bock, E. Maria. Zutphen: Kamerling.
Bock, E. De Apocalypse. Zeist: Christofoor (uitverkocht)
Bock, E. Van de Jordaan tot Golgotha. Zeist: Christofoor.
Knijpenga, S. Niets is verborgen, Kosmische dimensies in het Marcus-evangelie. Den Haag: De Christengemeenschap*

Oude Testament
Bock, E. Mozes en zijn tijd. Zutphen: Kamerling.
Bock, E. Genesis. Zutphen: Kamerling.

Sacramenten en andere cultische handelingen
Baan, B. Bronnen van cultisch handelen. Zeist: Christofoor*
Baan, B. Gesprekken over cultus. Zeist: Christofoor.
Bos, W. Doop, Zondagsdienst voor de kinderen, Jeugdwijding. Zeist: Christofoor.*
Broekers, O. Kennismaking met de Christengemeenschap. Den Haag:De Christengemeenschap.*
Driesens, M. Rondom het sterven, Stervenswijding,Uitvaartdienst, Mensenwijdingsdienst voor de gestorvene, Den Haag: De Christengemeenschap*
Gans, M. de Op weg naar jezelf: een nieuwe vorm van biechten. Zeist: Christofoor.*
Capellen, A. van en Tol, M-H. van. Kleuren in de cultus met werkboekje. Den Haag: De Christengemeenschap*
Knijpenga, S. Leven uit de oorsprong: de sacramenten in de Christengemeenschap. Zeist: Christofoor.*
Knijpenga, S. Het kruis, grondvorm voor religieuze beleving. Den Haag, De Christengemeenschap.*
Nooij, M. de, Hessen, B. en Driesens, M. De sacramenten van het altaar, het gesprek, het huwelijk. Den Haag: De Christengemeenschap.*
Schroeder, H.W. Over de epistels in de mensenwijdingsdienst. Den Haag, De Christengemeenschap.*
Schroeder, H-W. Over het beleven van de mensenwijdingsdienst, Den Haag, De Christengemeenschap*
Udo de Haes, M. Zo meen ik dat ook jij bent:man en vrouw: relatie, huwelijk en huwelijkswijding. Zeist: Christofoor.*

Kinderen en jaarfeesten
Barz, B. Jaarfeesten vieren met kinderen. Zeist: Christofoor.
Bock, E. Jaarfeesten als kringloop door het jaar. Zeist: Christofoor.
Bos, W. Doop, Zondagsdienst voor de kinderen, Jeugdwijding. Zeist: Christofoor.*
Herklotz, H. en Rosenbrand, J. Hoe de kleine engel op aarde kwam. Wognum: Aan de Tijd.
Spreuken, gedichten en liedjes voor kinderen. Zeist: Christofoor.
Knijpenga, S. Paulus van Tarsus, Den Haag, De Christengemeenschap.*

Rondom het sterven

Boogert, A. Met de doden leven. Zeist: Christofoor.
Boogert, A. Onze doden. Zeist: Christofoor.
Debus, M. e.a. Handelingen rond het sterven. Zutphen: Kamerling.

Overige

Baan, B. Wegen naar christelijke meditatie. Zeist: Christofoor* (uitverkocht)
Baan, B. e.a. Het kwaad als uitdaging. Zeist: Christofoor.
Baan, B. e.a. Bronnen van het Christendom. Zeist: Christofoor *
Baan, B. Oude en nieuwe mysteriën. Zeist: Christofoor.
Broekers, O. Kennismaking met de Christengemeenschap. Den Haag:De Christengemeenschap.*
Kelber, W. De Mensenzoon. Den Haag: De Christengemeenschap*
Knijpenga, S. Opkomst van het christendom in de Lage Landen. Impulsen voor nu? Den Haag, De Christengemeenschap.*
Knijpenga, S. Op je wenken bediend. Grenservaringen. Den Haag:De Christengemeenschap.*
Knijpenga, S. Grenservaringen – Christuservaringen. Den Haag: De Christengemeenschap.*
Knijpenga, S. Hedendaagse religieuze ervaring. Den Haag: De Christengemeenschap.*
Knijpenga, S. Driewaardig leven. Religieuze ervaring in het hier en nu. Den Haag: De Christengemeenschap.*
Knijpenga, S. Uit vuur en as, Zeist, Christofoor*
Knijpenga, S. Levend verleden, tekst bij 14 maquettes, Wognum, Aan de Tijd*
Rittelmeyer, F. Meditatie. Zeist: Christofoor.
Schroeder, H.W. De kosmische Christus. Zutphen: Kamerling.
Udo de Haes, M. Priester, goochelaar en gewoon mens. Zutphen: Kamerling.