Boekenlijst

Boeken gemerkt met een * zijn verkrijgbaar via Uitgeverij Aan de Tijd.

Nieuwe Testament
Het Nieuwe Testament. Vertaling Ogilvie, Zeist: Christofoor.*
Het Nieuwe Testament. Vertaling Besterveld, Den Haag: De Christengemeenschap*

Besterveld, T. Het licht van Damascus. Den Haag: De Christengemeenschap*

Bock, E. Paulus. Zutphen: Kamerling.
Bock, E. Maria. Zutphen: Kamerling.
Bock, E. De Apocalypse. Zeist: Christofoor.

Bock, E. Tussen Bethlehem en Jordaan. Zeist: Christofoor.

Bock, E. Van de Jordaan tot Golgotha. Zeist: Christofoor.
Knijpenga, S. Niets is verborgen, Kosmische dimensies in het Marcus-evangelie. Den Haag: De Christengemeenschap*

Oude Testament
Bock, E. Mozes en zijn tijd. Zutphen: Kamerling.
Bock, E. Genesis. Zutphen: Kamerling.

Bock, E. Keizers en apostelen. Zeist: Christofoor

Bock, E. Koningen en profeten. Zeist: Christofoor.

Sacramenten en andere cultische handelingen
Baan, B. Bronnen van cultisch handelen. Zeist: Christofoor*
Baan, B. Gesprekken over cultus. Zeist: Christofoor.
Bos, W. Doop, Zondagsdienst voor de kinderen, Jeugdwijding. Zeist: Christofoor.*
Broekers, O. Kennismaking met de Christengemeenschap. Den Haag: De Christengemeenschap.*
Driesens, M. Rondom het sterven, Stervenswijding,Uitvaartdienst, Mensenwijdingsdienst voor de gestorvene. Den Haag: De Christengemeenschap*
Gans, M. de Op weg naar jezelf: een nieuwe vorm van biechten. Zeist: Christofoor.*
Capellen, A. van en Tol, M-H. van. Kleuren in de cultus met werkboekje. Den Haag: De Christengemeenschap*
Knijpenga, S. Leven uit de oorsprong: de sacramenten in de Christengemeenschap. Zeist: Christofoor.*
Knijpenga, S. Het kruis, grondvorm voor religieuze beleving. Den Haag: De Christengemeenschap.*
Nooij, M. de, Hessen, B. en Driesens, M. De sacramenten van het altaar, het gesprek, het huwelijk. Den Haag: De Christengemeenschap.*
Schroeder, H.W. Over de epistels in de mensenwijdingsdienst. Den Haag: De Christengemeenschap.*
Schroeder, H-W. Over het beleven van de mensenwijdingsdienst, Den Haag: De Christengemeenschap*
Udo de Haes, M. Zo meen ik dat ook jij bent:man en vrouw: relatie, huwelijk en huwelijkswijding. Zeist: Christofoor.*

Kinderen en jaarfeesten
Barz, B. Jaarfeesten vieren met kinderen. Zeist: Christofoor.
Bock, E. Jaarfeesten als kringloop door het jaar. Zeist: Christofoor.
Bos, W. Doop, Zondagsdienst voor de kinderen, Jeugdwijding. Zeist: Christofoor.*
Herklotz, H. en Rosenbrand, J. Hoe de kleine engel op aarde kwam. Wognum: Aan de Tijd.
Spreuken, gedichten en liedjes voor kinderen. Zeist: Christofoor.
Knijpenga, S. Paulus van Tarsus, Den Haag, De Christengemeenschap.*

Rondom het sterven

Boogert, A. Met de doden leven. Zeist: Christofoor.
Boogert, A. Onze doden. Zeist: Christofoor.
Debus, M. e.a. Handelingen rond het sterven. Zutphen: Kamerling.

Overige

Baan, B. Toekomst van de aarde. Zeist: Christofoor

Baan, B. Wegen naar christelijke meditatie. Zeist: Christofoor*
Baan, B. e.a. Het kwaad als uitdaging. Zeist: Christofoor.
Baan, B. e.a. Bronnen van het Christendom. Zeist: Christofoor *
Baan, B. Oude en nieuwe mysteriën. Zeist: Christofoor.

Bock, E De mens en het kwaad. Zeist: Christofoor.

Bock, E Het tijdperk van Michaël. Zeist: Christofoor.
Broekers, O. Kennismaking met de Christengemeenschap. Den Haag: De Christengemeenschap.*
Hindes J. Anders omgaan met religie. Religieuze vernieuwing voor nu en later.  Zeist: Christofoor.

Kelber, W. De Mensenzoon. Den Haag: De Christengemeenschap*
Knijpenga, S. Opkomst van het christendom in de Lage Landen. Impulsen voor nu? Den Haag: De Christengemeenschap.*
Knijpenga, S. Op je wenken bediend. Grenservaringen. Den Haag: De Christengemeenschap.*
Knijpenga, S. Grenservaringen – Christuservaringen. Den Haag: De Christengemeenschap.*
Knijpenga, S. Hedendaagse religieuze ervaring. Den Haag: De Christengemeenschap.*
Knijpenga, S. Driewaardig leven. Religieuze ervaring in het hier en nu. Den Haag: De Christengemeenschap.*
Knijpenga, S. Uit vuur en as, Zeist, Christofoor.*
Knijpenga, S. Levend verleden, tekst bij 14 maquettes. Burgerbrug: Aan de Tijd
Rittelmeyer, F. Meditatie. Zeist: Christofoor.

Selg, P. Mensenwijding en Wederkomst. Den Haag: De Christengemeenschap. *

Schroeder, H.W. De kosmische Christus. Zutphen: Kamerling.

Schroeder, H.W. Over de wederkomst van Christus. Zeist: Christofoor.

Schroeder, H.W. Drie-eenheid en drievuldigheid. Zeist: Christofoor.

Schroerder, H.W. De hemelse hiërarchieën. Zeist: Christofoor.

Udo de Haes, M. Priester, goochelaar en gewoon mens. Zutphen: Kamerling.