Over de weg naar het lidmaatschap

Door James Hindes – Priester met emeritaat Christengemeenschap Denver, USA

Wat betekent het om lid te zijn van de Christengemeenschap? Het betekent dat iemand gedurende langere tijd heeft deelgenomen aan het sacramentele leven van de gemeente en de cultus van de mensenwijdingsdienst heeft ervaren als “spirituele thuis”.
Op zoek naar betekenis en heelheid in een gebroken wereld kun je hulp ervaren door de communie, door deelname in Christus, door eenwording met de drager van je “hogere” zelf. We ervaren tijdelijk een soort één-zijn waardoor de wereld een beetje meer samenhang lijkt te hebben. Als je een spirituele gemeenschap hebt gevonden, kun je je beter thuis voelen in de aardse wereld.

Andere wegen
Dit betekent niet dat de enige toegang tot de geest via de sacramenten gaat, of dat de Christus alleen gevonden kan worden in één kerk. Christus is overal aan het werk in de wereld en kan worden gehoord in de diepten van elke menselijke ziel. Vereniging met Christus is op zich een heilig moment en kan op verschillende manieren plaatsvinden. Het ligt in de aard van Christus dat elk pad naar vereniging met Hem – hetzij via meditatie, de sacramenten of lotsbeschikking – voor de moderne mens van waarde is. Want hij heeft gezegd: “Ik ben de weg …”
Maar elk pad kent gevaren, zoals bij meditatie: spirituele ijdelheid; via ritualen: geestelijke luiheid; door lotsbeschikking: wrok en de weigering om wakker te worden. Deze risico’s zijn niet uniek maar overlappen elkaar net zoals de verschillende paden elkaar kunnen overlappen in het leven van individuen.

Ruimer begrip
Iedereen die een pad van spirituele discipline en meditatie bewandelt, zal sterker worden in dit streven door een innerlijk actieve deelname aan de ritualen en de sacramenten. Maar alleen als er geen sprake is van moeten van buiten af maar van een “heilig moeten” diep van binnen. Bovendien zal de actieve ontvankelijkheid van een vurig hart helpen om het denken te stimuleren. Met een levendiger en bewegelijker denken kan een ruimer begrip van de ideeën die zijn gehoord, gedacht en gebeden open gaan. Dit kan ertoe leiden dat mensen bijvoorbeeld de geesteswetenschap van Rudolf Steiner gaan bestuderen. En dienen deze twee paden ter aanvulling en ondersteuning van elkaar naar hetzelfde doel, namelijk Christus zelf.

Eigen pad
Rudolf Steiner werd eens gevraagd of iemand die in staat is om direct de verbinding aan te gaan met wezens in de geestelijke wereld ook de communie zou gebruiken in de vorm van brood en
wijn. Hij antwoordde dat dit volstrekt persoonlijk is en er geen regels zijn met betrekking tot welk pad of een combinatie van paden iemand moet volgen bij het zoeken naar de vereniging met Christus. Iedereen is voor zichzelf verantwoordelijk om te bepalen welke paden vruchtbaar zijn.

Eerste stap
Iemand die de sacramenten heeft ervaren in de Christengemeenschap kan tot het inzicht komen: “Ja, dit is werkelijkheid, hier is genezing en hulp voor het leven. Hier vind ik de kracht die mij helpt om anderen te helpen. Hier is een bron van het Goede in en voor de wereld. Ik wil mij verenigen met deze gemeenschap, zodat het Goede verder in de wereld wordt verspreid”. Wanneer iemand tot deze conclusie komt en lid wil worden van de Christengemeenschap, dan is een afspraak maken met een priester een eerstvolgende stap.